Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”

 Ngày 20/10, tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức các chương trình hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”.

Báo động trẻ em Việt bị thừa cân, béo phì gia tăng nhanh chóng

Hưởng ứng Ngày Lương thực Thế giới (16/10) năm nay, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến 23/10/2020 với chủ đề là “Dinh dưỡng hợp lý để phát triển bền vững.
Hưởng ứng Tuần lễ “ Dinh dưỡng và Phát triển” (từ 16 đến 23/10/2020): Ưu tiên sử dụng nguồn thực phẩm tại chỗ
Hưởng ứng Ngày Lương thực Thế giới (16/10) năm nay, Viện Dinh dưỡng đã chọn Huyện Hàm Yên...
Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”
 Ngày 20/10, tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế...
Gia tăng bệnh lý với gánh nặng kép về dinh dưỡng
Chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, ít hoạt động thể lực là...
Báo động trẻ em Việt bị thừa cân, béo phì gia tăng nhanh chóng
Hưởng ứng Ngày Lương thực Thế giới (16/10) năm nay, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền...