ĐỒ THỊ SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TRÊN TOÀN QUỐC (TỪ 1999-2017)

Cập nhật: 5/31/2019 - Lượt xem: 1143

Diễn biến tình trạng SDD trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc (2008-2017)

 
Diễn biến tình trạng SDD trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc (1999-2007)
 
Diễn biến tình trạng SDD trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc (từ 1999 - 2017)