ĐỒ THỊ SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TRÊN TOÀN QUỐC (TỪ 1999-2020)

Cập nhật: 9/25/2022 - Lượt xem: 15366

Diễn biến tình trạng SDD trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc (2010-2020)

 
   
 
Diễn biến tình trạng SDD trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc (1999-2009)

 
Diễn biến tình trạng SDD trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc (từ 1999 - 2020)