Kết quả điều tra Thừa cân - béo phì và một số yếu tố liên quan ở người Việt Nam 25- 64 tuổi

Cập nhật: 6/6/2019 - Lượt xem: 10796
Kết quả được trích xuất từ dữ liệu của đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ, thực hiện từ tháng 9/2005 đến tháng 9/2006