Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân chạy thận nhân tạo dưới 70 tuổi đang được quản lý tại bệnh viện đa khoa Hà Đông năm 2022

Tác giả: Hoàng Hạ Vi, Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Thùy Trang, Đoàn Phương Mai, Võ Thị Khánh Chi, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Vinh Hiển
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 18 - Số 3 + 4 - Vol.18 - No.3 + 4 - Năm 2022/ Year 2022
Tóm tắt tiếng Việt:

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
 
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 110 bệnh nhân từ 20-69 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tình trạng dinh dưỡng được đánh giá theo chỉ số khối cơ thể theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới và phương pháp đánh giá chủ quan tổng thể (SGA) kết hợp phân loại dinh dưỡng theo albumin huyết thanh.
 
Kết quả: Có 31,8% người bệnh bị thiếu năng lượng trường diễn và 4,5% thừa cân-béo phì. Tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ Albumin huyết thanh thấp (<35 g/L) chiếm 24,5%. Theo SGA, có 38,2% bệnh nhân có nguy cơ dinh dưỡng nhẹ và 1,8% bệnh nhân nguy cơ dinh dưỡng nặng.
 
Kết luận: Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông có tỷ lệ cao bị thiếu năng lượng trường diễn và có nguy cơ suy dinh dưỡng nhẹ cao. Cần quan tâm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn chế độ ăn phù hợp cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
 
Tài liệu tham khảo
 
1. Owen WF, Lew NL, Liu Y, et al. The urea reduction ratio and serum albumin concentration as predictors of mortality in patients undergoing hemodialysis. N Engl JMed. 1993;329(14):1001-1006. 
 
2. Vũ Thị Thanh. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần ăn thực tế và kiến thức - thực hành dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu có chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội; 2011. 
 
3. Trương Thị Thanh Hường. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính chay thận nhân tạo chu kỳ tại khoa thận- lọc máu BV Hữu nghị Việt Đức. Trường Đại học Y Hà Nội; 2015. 
 
3. Trần Văn Nhường. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân suy thận mạn tính có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012. Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng. Trường Đại học Y tế công cộng; 2012. 
 
4. Nguyễn Thị Vân Anh. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính có lọc máu chu kỳ và các yếu tố liên quan tại khoa thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai. Khóa luận Cử nhân Y tế công cộng. Trường Đại học Y Hà Nội; 2010. 
 
5. Nguyễn Trọng Hưng, Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Liễu, Vũ Ngọc Hà. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu thiếu sắt của người bệnh thận mạn lọc máu có chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;144(8):394-400. 
 
6. Nguyễn Thị Thu Hà (2005) Bước đầu đánh giá ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Luận văn Bác sỹ chuyên Khoa II. 200; tr. 1-26. 
 
7. WHO :Global Database on Body Mass Index. , accessed: 20/12/2021. 
 
8. Subjective Global Assessment (SGA): evaluation and followup of nutritional state. Rev Med Suisse Romande. 2021;124(10):607-10. 

Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, chạy thận nhân tạo, bệnh thận mạn tính

Nutritional status of patients aged under 70 years with artificial kidney dialysis under management at Ha Dong general hospital, 2022

Author: Ha Vi HOANG, Thi My Hanh DOAN, Thi Thuy Trang DANG, Phuong Mai DOAN, Thi Khanh Chi VO, Thi Thu Ha LE, Vinh Hien NGUYEN
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 18 - Số 3 + 4 - Vol.18 - No.3 + 4 - Năm 2022/ Year 2022
English summary:

Aims: To evaluate the nutritional status of patients with artificial dialysis, cyclic hemodialysis.
 
Methods: A cross-sectional study of 110 patients under 70 years of age in the Ha Dong General Hospital. Nutritional status of the patients was identified using body mass index cut-off of World Health Organization, Subjective Global Assessment (SGA) method, and serum albumin level.
 
Results: It was found that 31.8% of the patients experienced chronic energy deficiency and 4.5% of the patients had overweight-obesity. The rate of patients with low serum albumin level was 24.5%. By the SGA method, 38.2% of patients had a slight nutritional risk and 1.8% were severely malnourished.
 
Conclusion: Artificial kidney dialysis patients had high rate of chronic energy deficiency and were at risk for malnutrition during hemodialysis. Therefore, it is necessary to evaluate the nutritional status and give an appropriate nutrition for patients on artificial dialysis - periodic hemodialysis.
 
References
 
1. Owen WF, Lew NL, Liu Y, et al. The urea reduction ratio and serum albumin concentration as predictors of mortality in patients undergoing hemodialysis. N Engl JMed. 1993;329(14):1001-1006. 
 
2. Vũ Thị Thanh. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần ăn thực tế và kiến thức - thực hành dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu có chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội; 2011. 
 
3. Trương Thị Thanh Hường. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính chay thận nhân tạo chu kỳ tại khoa thận- lọc máu BV Hữu nghị Việt Đức. Trường Đại học Y Hà Nội; 2015. 
 
3. Trần Văn Nhường. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân suy thận mạn tính có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012. Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng. Trường Đại học Y tế công cộng; 2012. 
 
4. Nguyễn Thị Vân Anh. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính có lọc máu chu kỳ và các yếu tố liên quan tại khoa thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai. Khóa luận Cử nhân Y tế công cộng. Trường Đại học Y Hà Nội; 2010. 
 
5. Nguyễn Trọng Hưng, Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Liễu, Vũ Ngọc Hà. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu thiếu sắt của người bệnh thận mạn lọc máu có chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;144(8):394-400. 
 
6. Nguyễn Thị Thu Hà (2005) Bước đầu đánh giá ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Luận văn Bác sỹ chuyên Khoa II. 200; tr. 1-26.
 
 7. WHO :Global Database on Body Mass Index. , accessed: 20/12/2021. 
 
8. Subjective Global Assessment (SGA): evaluation and followup of nutritional state. Rev Med Suisse Romande. 2021;124(10):607-10. 

Keyword: Nutritional status, artificial dialysis, chronic kidney disease