Thông điệp truyền thông Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2023

Cập nhật: 10/6/2023 - Lượt xem: 620

THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến 23 tháng 10 năm 2023

(Kèm theo Công văn số 6387/BYT-DP ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Bộ Y tế)

 

 Chủ đề của Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023:

 

"Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng,


sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống"

 Thông điệp


1. Khuyến khích phát triển Vườn – Ao – Chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn.


2. Tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng.3. Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ.


4. Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, bảm đảm an toàn trong chế biến và bảo quản. Đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng.


5. Sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt. Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.

 

Toàn dân sử dụng hiệu quả nguồn nước để góp phần

đảm bảo an ninh dinh dưỡng, cải thiện sức khoẻ và bảo vệ môi trường