Một tập thể nữ xứng đáng nhận giải thưởng Kovalevskaia
Kể từ khi thành lập (1980) đến nay, tập thể nữ cán bộ nghiên cứu Viện dinh dưỡng thuộc Bộ...
Viện Dinh dưỡng 30 năm xây dựng và phát triển
Viện Dinh dưỡng được thành lập ngày 13/6/1980 và là viện nghiên cứu đầu ngành của Bộ Y tế...
Viện Dinh dưỡng: 20 năm phấn đấu và phát triển
Ngày 13-6-1980, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Viện Dinh dưỡng, trực...
Lịch sử ra đời Viện Dinh dưỡng
Viện Dinh Dưỡng được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 13/06/1980 của Hội đồng...